Blog

2005

Zakladá sa dcérska spoločnosť Soitron CZ v Českej republike. V rovnakom období vzniká spoločnosť 2Ring, ktorá vzišla vyčlenením vývoja divízie IP telefónnych aplikácií. Soitron zároveň preberá podiel spoločnosti Soitsa a stáva sa tak lídrom v oblasti poskytovania IT služieb.