Blog

2002

Tronet realizuje prvú inštaláciu IP call centra v strednej a vo východnej Európe. V tom istom roku zabezpečuje prvú videokonferenčnú prednášku medzi Bratislavou a Grenoble.