Blog
15 November 2015

1996

Tronet realizuje prvú metropolitnú bezdrôtovú sieť na Slovensku.