Policajac na terenu

Širom sveta, policajci obično moraju da nose mnogo uređaja, što im otežava kretanje i potencijalno ih ugrožava u određenim situacijama. Nasuprot tome, policajci sa podrškom za MOSY nose samo jedan multifunkcionalan pametni telefon. Imaju sve što im je potrebno za obavljanje posla, na licu mesta, što im daje znatno veću efikasnost i uspešnost.

OBUHVAĆENE FUNKCIJE

Upravljanje kaznama Kazne se mogu brzo pripremiti (uz pomoć opcije automatskog popunjavanja koju pruža MOSY), izdaju se na licu mesta i evidentiraju se u bazi podataka komandnog centra

Automatsko izveštavanje Sistem izrađuje dnevne izveštaje o dužnostima patroliranja, koji se čuvaju u komandnom centru

Interna viki baza podataka Lako dostupna policijska baza podataka sa korisnim informacijama, kao što su procedure i zakoni o saobraćaju

Mape i položaj Korisnici su vidljivi na mapi i mogu da vide gde se nalaze ostali policajci

Saradnja i ćaskanje Brza razmena poruka, fotografija i drugih informacija između policijskih jedinica, kao i sa komandnim centrom

POGODNOSTI

1

Jednostavna upotreba

2

Spreman za integrisanje sa postojećim sistemima

3

Može se lako prilagoditi i proširiti uz dodatne funkcije/module

4

Moćne administrativne mogućnosti, kao što su automatsko ažuriranje i izveštavanje o statusu

Pročitaj više (EN)

Kontaktirajte nas