Upravljanje voznim parkom i operacijama

MOSY daje policijskim komandnim centrima vidljivost i praćenje kretanja policijskih jedinica na u realnom vremenu na mapama uživo, omogućavajući im efikasno upravljanje, koordinisanje i dodelu policijskih vozila i policajaca (pomoću računara).

NAČIN RADA

Položaj svakog vozila ili mobilnog uređaja prati se u sistemu. Korisnici komandnog centra mogu da vide stvarni položaj, ali i da pregledaju raniji položaj svih mobilnih jedinica.

FUNKCIJE I PREDNOSTI

Kompletan operativni pregled i informacije o pozicioniranju policijskih jedinica

Instant poruke

Dostupne informacije o pozicioniranju voznog parka u prošlosti

Pregled statusa mobilne jedinice

POGODNOSTI

Povećanje operativne svesti

Poboljšava komunikaciju između komandnog centra i mobilnih jedinica

Poboljšava efikasnost policije

Pročitaj više (EN)

Kontaktirajte nas