Snimanje video-zapisa iz policijskog automobila

U policijskim automobilima sa podrškom za MOSY jedna od ključnih funkcija je neprekidno video-snimanje. Time se obezbeđuje dokazni materijal visokog kvaliteta, pomažući policajcima da se bore protiv kriminala i potencijalno ga sprečavaju, a i pomaže im da se osećaju sigurnije.

NAČIN RADA

Kompaktne širokougaone kamere ugrađene su u automobil kako bi se pokrila prednja ili zadnja strana policijskog vozila. Snimanje video-zapisa počinje automatski, bez interakcije korisnika. Ne može se pauzirati, zaustaviti, uređivati ili brisati. Međutim, korisnici mogu da reprodukuju i pregledaju video-snimke.

Neprekidno snimanje video-zapisa povećava bezbednost policajaca i pomaže u borbi protiv podmićivanja.

FUNKCIJE I PREDNOSTI

Neprekidno snimanje, koje korisnici ne mogu da se uključe ili isključe

Opciono prosleđivanje uživo za komandni centar i druge korisnike

Automatski i ručni markeri za pregledanje i reprodukciju video-zapisa

Integrisano arhiviranje video-zapisa

Momentalno pregledanje na licu mesta u arhivi

Video-zapisi dopunjeni evidencijom o svim događajima, uključujući aktiviranje sirene i rotacionog svetla, rezultate poklapanja sistema ANPR i provere dokumenata

Mogućnost konfigurisanja kvaliteta snimanja, prosleđivanja i skladištenja

POGODNOSTI

Povećanje bezbednosti policajaca

Povećanje efikasnosti policijskih službenika

Borba protiv podmićivanja

Obezbeđuje bogat dokazni materijal za građanske sporove

Pročitaj više (EN)

Kontaktirajte nas