MOSY je efikasna, integrisana, modularna platforma za informacione i komunikacione tehnologije koja povećava brzinu reagovanja, efikasnost i efektivnost policijskih službenika na terenu.

Ova platforma koja se lako koristi sa mogućnošću izbora više jezika može se podesiti i prilagoditi svim zahtevima policijskih jedinica. MOSY radi na uređajima sa sistemom Windows, Unix, Android i iOS, kao i na svim veličinama ekrana, a može se brzo i sigurno integrisati sa drugim uređajima i sistemima.

MOSY je deo kompanije Soitron Group, vodeće evropske IT kompanije koja posluje u Slovačkoj, Bugarskoj, Češkoj Republici, Poljskoj, Rumuniji, Turskoj i UK. Posedujemo međunarodno priznate sertifikate za kvalitet (ISO 9001), upravljanje IT uslugama (ISO 20000) i informacionu bezbednost (ISO 27001).

Od pokretanja 2015. godine, MOSY izaziva ogromno interesovanje ministarstava unutrašnjih poslova, policijskih snaga i drugih službi javne bezbednosti. MOSY se već koristi na više od 2400 policijskih automobila.

MOSY

  • obezbeđuje policijskim jedinicama na terenu sve operativne i informativne alate koji su im potrebni, na jednoj kompaktnoj platformi, za borbu protiv kriminala i sprovođenje zakona

  • olakšava interakciju u realnom vremenu, efikasnu koordinaciju i brzu razmenu informacija između policijskih jedinica i komandnih centara

  • štedi vreme policiji uz pomoć automatizacije, modernizacije i ubrzavanja rutinskih procesa

KLJUČNA LICA

Teodor Skeren General Management

ISO SERTIFIKATI

BROJČANI PODACI O POSLOVANJU KOMPANIJE SOITRON GROUP

Osnivanje kompanije
Preuzete kompanije
Prihod 2019
Soitronci
Regionalno prisustvo u 7 zemalja

Kontaktirajte nas